Registrace

Všechna pole označená * jsou vyžadována.
Vaše informace
  • Od 2.7.2022 12:00 do 6.7.2022 14:00
Smluvní podmínky

Vítejte ve službě Argentinské tango v Brně.
Používáním jakékoli služby nebo přístupu k této službě souhlasíte se všemi smluvními podmínkami obsaženými v tomto dokumentu a všemi ostatními provozními pravidly, zásadami a postupy, které mohou být v průběhu času zveřejněny na webu Argentinské tango v Brně. Pokud nesouhlasíte s takovými podmínkami, pravidly, zásadami nebo postupy, nepoužívejte služby ani je neposkytujte. Argentinské tango v Brně si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit nebo nahradit některou z podmínek tohoto TOS.

  1. VAŠE REGISTRAČNÍ POVINNOSTI Abyste byli registrovaným uživatelem služeb, souhlasíte s tím, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě tak, jak je vyžadováno registračním formulářem (" Registrační údaje "). Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné, nebo má Argentinské tango v Brně důvodné podezření, že jsou takové informace nepravdivé, nepřesné, neúčinné nebo neúplné, má Argentinské tango v Brně právo pozastavit nebo ukončit všechny vaše registrace a odmítnout jakékoliv vaše současné nebo budoucí používání služeb (nebo jakékoliv jejich části). Argentinské tango v Brně má obavy o bezpečnost a ochranu soukromí všech uživatelů, zejména dětí. Z tohoto důvodu musíte být pro možnost registrace na událost starší 18ti let.

  2. SOUKROMÍ

    Veškeré informace poskytnuté nebo poskytnuté službami mohou být veřejně přístupné. Měli byste se starat o ochranu soukromých informací nebo informací, které jsou pro vás důležité. Argentinské tango v Brně nenese zodpovědnost za ochranu takovýchto informací a nenese odpovědnost za ochranu soukromí elektronické pošty nebo jiných informací přenášených přes internet nebo jinou síť, kterou můžete použít. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete zpřístupnit osobní údaje o službách, mohou se tyto informace stát veřejnými. Společnost Argentinské tango v Brně nemá kontrolu a neodpovídá za jednání za vaše ani jiných uživatelů (organizátorů, kupujících, registrovaných nebo jiných služeb).

  3. PŘIJETÍ PODMÍNEK

    Přečetli jste si Smluvní podmínky v plném rozsahu a pochopili, co je jejich obsahem.
    Souhlasíte s dodržováním Smluvních podmínek stanovených pro tyto stránky.

Storno

Powered by iCagenda