ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělení souhlasu se zpracováním a uchováváním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

1. Udělujete tímto souhlas panu Petru Nečasovi, se sídlem v Brně, IČ: 68706995, zapsán u ÚMČ města Brna, Brno - Chrlice pod č.j. 1702/2002, ev.č. 370205-23755-01,(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • fotografie z akcí umístěných na webové stránce správce www.argtango.com a na stránce facebooku www.facebook.com/argtangobrno a na informačních tiskovinách a informačním newsletteru.

2. Jméno, příjmení, je nutné zpracovávat jako seznamy jednotlivých akcí, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktování osob s pozvánkou na přihlášenou akci, případně předání informace týkající se akce, na kterou byli osoby přihlášeny (zrušení akce, novinky), fotografie budou zpracovávány z důvodu prezentace a evidence akce. Souhlas se zpracováním údajů dáváte na dobu neurčitou.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
a. Osoba Gabriela Nečasová.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 •  vzít souhlas kdykoliv zpět,
 •  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 •  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 •  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 •  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 •  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Svoji účastí na námi pořádaných společenských akcích, lekcích dáváte výslovný souhlas s použitím fotgrafií pořízených na těchto akcích. Odstranění určité fotografie je možné na základě vaší žádosti zaslané e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s přesnou identifikací fotografie, kterou chcete odstranit a místa, kde je fotografie umístěna.

Storno podmínky

Přihlášku na akci lze stornovat vždy pouze písemně e-mailem na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně dopisem ve studiu v časech konání lekcí.
Při stornování přihlášky je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku. Při odhlášení z akce

 • do 14 dnů včetně před jeho začátkem činí stornopoplatek 30 % z ceny kurzovného, 
 • do 7 dnů včetně před jeho začátkem činí stornopoplatek 70 % z ceny kurzovného, 
 • do 3 dnů včetně před jeho začátkem činí stornopoplatek 100 % z ceny kurzovného.

Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího e-mailu, dopisu nebo osobním vyřízení. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Pokud je stornovaný kurz hrazen dárkovým poukazem  není možné vrácení kurzovného na bankovní účet ani v hotovosti.
Nevybrané lekce kurzů (nikoliv workshopů a letních škol) je možné vybrat pouze v následujím běhu kurzů. 
Pokud není platba uhrazena do data splatnosti, uvedené v informacích k platbě a není rezervace písemně zrušena před datem splatnosti je účastník povinen zaplatit plnou částku za akci. Jestliže tak neučiní, vystavuje se trestnímu stíhání či předání pohledávky třetí osobě.