PARKETOVÉ MOUDROSTI NA MILONGU


Když tancujeme tango, tancujeme ho se svým partnerem, hudbou a ostatními tanečníky na parketu. Nepřemýšlejme o nich jako o předmětech, kterým se musíme vyhnout, ale raději jako o přátelích, se kterými sdílíme tanec. Myšlenky uvedené níže jsou návod nikoliv striktní pravidla. Důvod pro tento návod je ten, aby každý tancující měl radost z tance, aniž by kazil radost ostatním. Těmto dovednostem říkáme „parketová moudrost“.

Čtyři oblasti „parketové moudrosti“
1. Etiketa na tanečním parketu
2. Navigační dovednosti
3. Partnerské dovednosti
4. Figury

1. Etiketa na tanečním parketu
Vždy se snažte vstoupit na parket v místě, kde nebudete narušovat pohyb ostatních tancujících párů. Doporučuje se přicházet na parket v některém rohu a ne uprostřed tanečního pruhu. Není to vždy možné, ale je to výhoda. Pánové, snažte se zachytit pohled partnera, před kterého vstupujete. Nesnažte se pouze protlačit na parket. Tomu se někdy říká „mužské cabeceo“. Když už jste na parketě, držte hlavu vzhůru a všímejte si lidí, kteří chtějí vstoupit na parket. Mějte oční kontakt s nimi a udělejte třeba otáčku aby jste jim dali čas vstoupit na parket a začít tančit.
Partnerky, prosím, počkejte na partnera, aby vás bezpečně dovedl na parket. I když jste nedočkavé tak se nehrňte na parket. Vždy se pohybujte po parketu ve směru hodinových ručiček. Nepohybujte se proti směru tance a to včetně dlouhého kroku vzad partnera a vedení partnerky proti směru tance. Všechny kroky by měly být vedeny ve směru tance nebo bočně. Výjimka: Obecně můžete použít malý krok vzad na začátku tance nebo dlouhý krok pokud je tam právě uvolněné místo. Neparkujte na tanečním parketu. Využívejte prostor před vámi. Tango je postupový tanec a vy určitě nechcete zadržovat ostatní v postupu vpřed. Jestli je volný prostor před vámi tak ho využijte. V rozích je více akceptovatelné dělat točivé figury, parady atd. Zůstávejte ve své „dráze“. Je všeobecně akceptováno, že lepší tanečníci tančí na vnějším obvodu parketu. Je bezpečnější tančit na vnějším o obvodu parketu protože máte kolem sebe páry pouze ze tří stran.
Někdy je parket dost velký aby bylo možné tančit i na vnitřním obvodu. Pokud se protančíte na vnitřní obvod nebo kolem středu parketu měli byste zůstat do konce skladby a až potom se přemístit na vnější obvod. Jeden z největších hříchů proti Tango etiketě je pohybovat ven a dovnitř tanečních drah v průběhu skladby. Nepředbíhejte jiné páry. Snažte se držet v linii tance tak abyste nepředbíhali ostatní páry. Používejte figury, které vám umožní tančit namístě bez postupu vpřed.
Výjimka: Zkušené páry mohou obejít méně zkušené páry, které zdržují postup tance prováděním nevhodných figur a tím vytváří před sebou volný prostor. Na tanečním parketu tancujeme. Milonga je pro společenské tancování a ne pro výuku. Výuka se provádí v kurzech nebo lekcích tanga. Tanečníci tanga si vybírají lekce tanga s určitými učiteli a je to jejich volba. Snažit se někoho učit na parketu je předvádění moci učitele nad žákem, který to nežádal. Na parketu jsou si všichni rovni a tak by se neměl nikdo povyšovat nad druhé.
Nezvedejte lokty. Někteří tanečníci věří, že by měli tancovat obranně s tím, že zvednou lokty, aby si vytvořili více místa pro sebe. To známka velmi nebezpečného tanečníka a je to velmi agresivní a nebezpečné chování. Zdvižené lokty mohou zranit ostatní tanečníky a hlavně tanečnice. Nezastavujte se, když uděláte chybu. Chyba se stala a dobrý partner může použít chybu jako příležitost udělat něco jiného. Nerozmlouvejte s ostatními, když tancujete. Parter komunikuje z času na čas vizuálně s ostatními tancujícími, ale pouze kvůli orientaci na parketu. Nebavte se s partnerem, když tancujete.Vedení a následování obou vyžaduje velkou pozornost, stejně jako vnímání hudby. Může být velmi rušivé vést konverzaci a současně tancovat.

2. Navigační dovednosti
Využívejte rohy parketu. Vždy tancujte až do rohu a potom udělejte otáčku. Nekřižujte roh, zkracujete taneční parket a vyhazuje vás z taneční dráhy. To je jedna z nejběžnějších chyb na parketu. Rohy jsou váš přítel. To je místo kde máte prostor pro složitější figury a otáčky. Netlačte se na pár před vámi. Předpokládejme, že pár před vámi nebude dodržovat výše uvedená pravidla a tak byste mu vždy měli nechat prostor aby mohli udělat řádný krok zpět a základní otáčku. Na silnici také nemáte rádi, když se vám někdo lepí na nárazník, tak to nedělejte ostatním tanečníkům.
Tancujte v úhlu. Toto je jedna z nejužitečnějších technik, kterou znám pro tancování na přeplněném parketu. Netancujte čelem po tanečním směru, ale natáčejte se 45 stupňů doprava, tak že je partnerka zády ke stolům. Udržujte tento uhel v průběhu pohybu po parketu a uvidíte, že je mnohem jednodušší sledovat tanečníky před vámi a odhadnout potenciální kolize. Samozřejmě musíte stále točit a vést partnerku tak aby nešla přímo ke stolům, ale aby minimalizovala kroky do jiných směrů. Čím víc času směřuje zády ke stolům tím je menší riziko, že někdo do ní narazí nebo že s partnerkou vrazíte do jiného páru.
Vždy věnujte pozornost partnerovi před vámi a za vámi, ale extra velkou pozornost jim věnujte při první skladbě tandy, aby jste zjistili jaké mají tanečníci zvyklosti. Dělají hodně kroků vzad proti směru tance? Nedodržují vzdálenost? Dělají nebezpečná bolea? Vždy tancuji velmi konzervativně v průběhu první sklady a potom dělám korekce v dalších skladbách podle toho, kdo tančí před a za mnou. Je to velká radost mít kolem sebe spořádaně tancující páry.
Snažte se mít oční kontakt s partnery okolo vásjen proto, aby jste jim dali o sobě vědět. Často se lidé chovají lépe, když cítí, že jsou s vámi v kontaktu. Jestliže vidíte, že partner před vámi dělá figuru, která vyžaduje prostor, tak mu ten prostor poskytněte a netlačte se na něj.
Využijte prostor, který jste právě opustili. Toto je jedna z nedůležitějších dovedností ke zlepšování. Udělejte pohyb, který využije prostor, který jste právě opustili. Jakmile vykročíte vpřed, měli byste mít k dispozici prostor, který jste si právě uvolnili.
Nikdy nenakračujte naslepo. Vždy si buďte jistí, že místo, kam chcete vykročit, není obsazeno nebo se tam někdo nechystá vstoupit.

3. Parnerské dovednosti
Chraňte partnerku. Prvotní zodpovědností partnera je chránit partnerku a nedostávat ji do situací kde by mohla být zraněna. Partnerka je obvykle mnohem víc náchylná ke zranění protože je na vnější straně otáčení , často nosí boty s otevřenou špičkou , mívají zavřené oči a našlapují vzad do prostoru kam nevidí.
Když vidíte, že se blíží kolize s vaší partnerkou, je dobrá strategie udělat rychlou otáčku tak, že kolize směřuje na partnera a ne na partnerku. Tancujte dle schopností vašeho partnera. Partneři, nesnažte se vést do figur, které jasně překračují možnosti partnerky. Dobří partneři upraví tanec podle možností partnerky. Nádherný tanec může být, i když jde jenom o chůzi, změnu váhy, jednoduchá ocha atd.

Partnerčina zodpovědnost:
Mějte otevřené oči. Jestliže je parket plný velmi chaotických a nezkušených nebo hrubých tanečníků potom by měla mít partnerka otevřené oči a pomáhat partnerovi vyhnout se kolizím když partner dělá kroky vzad. Může použít tlak na jeho záda aby ho varovala před krokem vzad.
Mějte chodidla na parketu a pod sebou. Nenechávejte letět nohu vzduchem, protože můžete zasáhnout jiného tanečníka.
Partnerky neprovádějte vysoká bolea, ledaže byste vysoce důvěřovaly partnerovi a parket není přeplněn nebo vaše noha nesměřuje ven z parketu. To, že váš partner nabízí vysoké boleo ještě neznamená, že musíte ohrozit sebe nebo druhé. Můžete vždy provést boleo s nohou téměř u parketu pokud naznáte, že je nebezpečné dělat vysoké boleo. Partnerky, stejně jako partneři, by měly tancovat se svými partnery a lidmi kolem. Jinými slovy, také by měli vnímat taneční parket.

4. Taneční figury
Rozvíjejte figury vhodné pro společenské tancování. Některé pohyby fungují lépe pro společenské tancování, některé jsou nevhodné. Vyhněte se figurám, které jsou vedeny proti linii tance. Mějte zásobu různých figur. Často slyším, že stačí umět dvě figury a s tím zvládnete vše. Jistě, ale pomůže vám, když umíte různé figury a použijete je v různých situacích na parketu nebo ještě lépe vyjádříte skladbu. Naučte se techniku a improvizujte. Pokud budete tančit dlouhou naučenou vazbu a najednou vám někdo překáží, budete muset být schopen improvizovat. Z naučených dlouhých figur se snažte použít malé části, jednotlivé prvky. Naučte se různé zakončení a zahájení figury nebo různé části figury, které se vám líbí.
Řešení konfliktů:tanečníci vám budou často stát v cestě, budou se vás dotýkat nebo dokonce do vás vrazí. Prosím, buďte zdvořilí a odpouštějte, zejména pokud jde o nováčky na parketu. Mohli byste je odradit od dalšího tancování. Pokud máte s někým vážnější problém, tak s ním promluvte v soukromí a zdvořile mu sdělte svou stížnost. Nikdy nebuďte agresivní na tanečním parketu.